top of page
dandelions with water droplets

אבחון רגשי בשיטת התדר

מסקרן אותך לגלות מי את־ה באמת, כפי שנולדת?
התדר האישי הוא השפה המולדת הייחודית שלך, שמאפשרת לך לפעול מתוך האני האמיתי שלך. נסיבות החיים והציפיות החברתיות גרמו לך להתרחק מעצמך, לפעול מתוך ציוויים חברתיים או ריצוי וצורך לקבל אישור ואהבה. אבחון התדר האישי שלך יאפשר לך לגלות ולפעול מתוכה מחדש.


לפני שנים, הגעתי לאבחון הרגשי מתוך חיפוש וסקרנות. הייתי בתקופה מאתגרת בחיי, לאחר משבר גירושין, וחיפשתי דרך לצאת מתוך ה"בור" הרגשי שבו הייתי.


האבחון הרגשי ממש העיף אותי. ברגע אחד הבנתי למה אני חווה אנשים ומצבים באופן מסויים, פתאום יכולתי לקבל את עצמי ללא שיפוט ולהרגיש שלמה, כי זו המהות המולדת שלי, זו אני. במיוחד התחברתי לאבחון הייעוד שלי - לתמוך באנשים. בשבילי זו הייתה קריאה להגשמה.


תהליך האבחון מורכב משתי פגישות חוויתיות. באמצעות חוש הריח ובאופן תת-מודע ועוקף רציונל, נחשוף את התדרים המולדים ואת הקוד הרגשי שלך – שמהווים פילטר ייחודי דרכו את/ה חווה את העולם, נוצרות החוויות הפנימיות, הרגשות והתגובות שלך.

האבחון האישי מאפשר לך הבנה מעמיקה של עצמך, מהם הדפוסים שמנהלים אותך ואיזה רגשות עולים בך כתגובה לאנשים ולמצבים, מתי התגובה שלך היא אוטומטית וללא שליטה, ומתי היא מתוך מודעות ובחירה. עבורי האבחון נותן הבנה ומאפשר דיוק ומיקוד של תהליך הליווי.

באבחון זוגי שני בני הזוג עוברים (כל אחד בנפרד) את אבחון התדר הרגשי. בהמשך לאבחון נקיים פגישה משותפת לחשיפת תדרים הדדית, שיכולה להוות נקודת מפנה בזוגיות, כשנוצרת ביניכם בהירות שמובילה להבנה, קרבה וחיבור.

*אין חובה לעבור אבחון בשיטת התדר כדי להתחיל תהליך ליווי רגשי, אישי או זוגי

bottom of page